Info i kontakt

Organizator: JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo i i Srednja muzička škola Sarajevo
Osnivač škole: Kanton Sarajevo
Adresa: Josipa Štadlera broj 1
Općina: Stari Grad Sarajevo
Telefon/Fax: +387 33 44 42 34 / +387 33 21 24 10
Web stranica: www.omsmp.edu.ba

E-mail adrese:

Direktor: omsmp@omsmp.com.ba

Facebook stranica:

https://www.facebook.com/memorijalmatusjablum/

Podijeli: