PRAVILA II INTERNACIONALNOG TAKMIČENJA PIJANISTA »MEMORIJAL MATUSJA BLUM« SARAJEVO 2020.

Osnovna muzička škola Mladen Pozajić Sarajevo uz pokroviteljstvo Općine Stari Grad Sarajevo organizuje  II internacionalno takmičenje pijanista »Memorijal Matusja Blum« Sarajevo 2020. od 6. do 9. maja 2020. godine.

 • Takmičenje je namijenjeno mladim pijanistima,bez obzira na vrstu obrazovanja, oba spola i bilo koje nacionalnosti. U daljnjem tekstu se koriste imenice muškog roda, a odnose se i na muški i na ženski rod.
 • Takmičenje je otvoreno za javnost.
 • Organizator zadržava sva prava audio i video snimanja.
 • Takmičenje će se odvijati abecednim redom, počevši od slova „A”.
 • Takmičari se moraju javiti u Ured takmičenja, uz predočenje dokumenata (lična karta ili pasoš), najkasnije sat vremena prije svog nastupa.
 • Dopuštena je promjena programa navedenog u prijavi, osim zadane kompozicije, ukoliko je predviđena u propozicijama. Promjena se saopšti organizatorima pismenim putem (e-mail) ili prilikom registracije takmičara najkasnije sat vremena prije svog nastupa.
 • Svakom takmičaru će biti omogućeno usviravanje prije nastupa, kao i kratka akustička proba u dvorani u kojoj se takmičenje održava.
 • Žiri je sastavljen od eminentnih pijanista i pedagoga, od kojih bar jedan po mogućnosti treba biti iz klase Matusje Blum (u oba žirija – za mlađe i starije kategorije)
 • U slučaju odustajanja pojedinog člana žirija, organizator ima pravo zamjene istog novim članom.
 • Ako član žirija podučava takmičara ili je u srodstvu s njim ili sa njegovim pedeagogom, mora se suzdržati od ocjenjivanja. Članovi žirija takođe ne ocjenjuju takmičare iz ustanove koju predstavljaju.
 • Takmičari nisu obavezni iskoristiti maksimalno predviđeno vrijeme za određenu kategoriju, a žiri ima pravo prekinuti takmičarsko izvođenje koje prekoračuje predviđeno vrijeme trajanja. Takmičar time nije isključen od ocjenjivanja.
 • Tačan termin rasporeda takmičenja u svakoj određenoj kategoriji biće objavljen na internetskoj stranici takmičenja i u programskoj knjižici, o čemu će takmičari na vrijeme biti obaviješteni.

 Rok prijave za II internacionalno takmičenje pijanista »Memorijal Matusja Blum« Sarajevo 2020. je 10.april 2020.godine.

Prijave su moguće samo putem elektronske pošte – elektronskim prijavnicama.

Uz prijavu su kandidati dužni priložiti kopiju rodnog lista, pasoša ili lične karte te potrvdu o uplaćenoj kotizaciji.

 • Kotizacija za Pretkategoriju i kategoriju A  iznosi 30 €
 • Kotizacija za kategorije B i C iznosi 40 €.
 • Kotizacija za kategorije D i E iznosi 50 €.
 • Kotizacija za kategorije F i G iznosi 60  €.

Podaci o računu na koji se može uplatiti kotizacija:

Uplate iz Bosne i Hercegovine:

Primalac: UDRUZENJE MUZICKIH/GLAZBENIH I BALETSKIH PEDAGOGA FEDERACIJE BIH
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
Transakcijski račun: 1610000006120032
Svrha doznake: UPLATA KOTIZACIJE ZA 2.INTERNACIONALNO TAKMIČENJE PIJANISTA MEMORIJAL MATUSJA BLUM SARAJEVO 2020.

Uplate iz inostranstva:

PAYMENT INSTRUCTIONS
PAYMENT SHOULD BE EFFECTED AS FOLLOWS
BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT CODE: RZBABA2S
ADDRESS: ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH
DETAILS OF BENEFICIARY:
IBAN CODE: BA391610000006120032
FULL BENEFICIARY NAME: UDRUZENJE MUZICKIH/GLAZBENIH I BALETSKIH PEDAGOGA FEDERACIJE BIH
FULL BENEFICIARY ADDRESS: JOSIPA STADLERA 1

U slučaju ako kandidat ne pristupi takmičenju, kotizacija se ne vraća.

 

 

Podijeli: