Rok prijave za II internacionalno takmičenje pijanista »Memorijal Matusja Blum« Sarajevo 2020. je 10.april 2020.godine. Prijave su moguće samo putem elektronske pošte – elektronskim prijavnicama.

    Priložite skenirani izvod iz matične knjige rođenih (jpg, gif, png, pdf do 5MB):
    Priložite skeniranu uplatnicu (jpg, gif, png, pdf do 5MB)
    :
    Podijeli: