Farida Mušanović

Farida Mušanović je rođena 13.februara 1939.godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju, Srednju muzičku školu i Muzičku akademiju. Od 1961.do 2005. godine zaposlene kao profesor klavira na Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo, te kao vanjski saradnik na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

U toku rata u periodu 1992 – 1994. godine bila direktorica „Ratne škole“ koja je djelovala kao jedinstvena srednjoškolska ustanova na području Općine Stari Grad i koja je bila smještena u prostoru Srednje muzičke škole Sarajevo.

Čitav svoj radni vijek provela kao profesor klavira na Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo, a učenici su dobitnici mnogih nagrada na domačim i međunarodnim takmičenjima. Neki od bivših učenika sada su svjetski priznati pijanisti ili predaju kao nastavnici klavira u mnogim gradovima u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. U toku svoga rada često je bila član žirija na natjecanjima mladih pijanista.

Kao profesorica klavira penzionisana 1. septembra 2005. godine.