Rita Kinka

Rita Kinka je rođena u Subotici. Svoj prvi recital održala je 1975. godine kao 13. godišnja djevojčica. Studij klavira je završila na Akademiju umetnosti u Novom Sadu u dobi od 15 godina, a studirala je kod profesora Evgenija Timakina i Arba Valdme u čijoj klasi je diplomirala 1977. godine. Magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (profesor Dušan Trbojević, 1983) i Akademiji umetnosti u Novom Sadu (Arbo Valdma, 1981). Nastavila je studije na Muzičkoj školi Julliard u New Yorku (klasa György Sándor, 1989) zahvaljujući stipendiji fondacije Gine Bachauer, koju je osvojila na međunarodnom konkursu Queen Elisabeth u Briselu 1987. na kojem je dobila posebnu nagradu za najperspektivnijeg mladog umjetnika.

Rita Kinka je redovno koncertirala u svim jugoslovenskim muzičkim centrima, ali i u SAD-u, Australiji, Rusiji, Njemačkoj, Izraelu, Tajvanu, Belgiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Španiji, Kanadi, Holandiji, Francuskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Italiji, Engleskoj, Čehoslovačkoj i Poljskoj. Održala je preko 700 recitala i nastupala kao solista sa orkestrima u skoro svim evropskim zemljama, kao i u SAD-u, Tajvanu, Izraelu, Kanadi i Australiji. Njen bogati koncertni repertoar uključuje djela svih epoha umjetničke muzike za klavir, od baroka do savremenih kompozitora.

Dobila je nekoliko jugoslovenskih nagrada i nagrada na međunarodnim klavirskim takmičenjima u Senigallia (1979), Vercelli (Viotti, 1981), Beogradu (Jeunesses Musicales, 1983), Zwickau (Robert Schumann, 1985), Sydneyu (1985) , Munchenu (ARD, 1987), Bordeauxu (Zlatna medalja na festivalu, 1988), Washingtonu (1990), Brisel (Queen Elisabeth, 1991) i Orleansu (takmičenje za klavirsku muziku 20. vijeka, nagrada Samson Francoise, 1996). Bila je prvi dobitnik nagrade Evropskog parlamenta Prix Femmes d`Europe za najboljeg evropskog izvođača klasične muzike koja joj je dodijeljena u Bruxellesu u junu 1991. godine. Ona je i laureat februarske nagrade grada Novog Sada za 2002. godinu.

Rita Kinka je snimala za radio i televizijske centre u više zemalja: Jugoslavija, Srbija, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Italija, Austrija, Njemačka, Belgija, Francuska, Estonija, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Španija, Izrael, Kanada, SAD, Australija i Tajvan). Snimila je tri CD-a za Digital Media Production (Bruxelles) i PGP RTS, nakon što je snimila jedan LP.

Redovni je profesor klavira na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.