Udruženje kreativne i kulturne industrije MUK u periodu od 4. do 8. maja/svibnja 2022. godine organizira 2. internacionalno pijanističko takmičenje/natjecanje Memorijal Matusja Blum uz suradnju sa JU Osnovnom muzičkom školom „Mladen Pozajić“ Sarajevo, Srednjom muzičkom školom Sarajevo, Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetom u Sarajevu i Jevrejskim kulturno prosvjetnim humanitarnim društvom „La Benevolencija“.

Pravila takmičenja/natjecanja

 • Takmičenje/natjecanje je namijenjeno mladim pijanistima, bez obzira na vrstu obrazovanja, spol i nacionalnost.
 • U daljnjem tekstu se koriste imenice muškog roda a odnose se na sve rodove.
 • Takmičenje/natjecanje je otvoreno za javnost uz pridržavanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u periodu održavanja takmičenja/natjecanja radi pandemije uzrokovanom virusom SARS-CoV-2.
 • Organizator jedini zadržava sva prava audio i video snimanja, produkcije i audio-video materijala Memorijala Matusja Blum – Sarajevo 2022.
 • Organizator zadržava pravo publikacije audiovizuelnih materijala. Kandidati takmičenja/natjecanja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korištenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvođenjem u toku takmičenja/natjecanja i događaja koji prate cjelokupan Memorijal Matusja Blum.
 • U disciplini klavir solo takmičenje/natjecanje će se odvijati abecednim redom počevši od slova „M” prezimena kandidata.
 • U disciplini klavirski duo takmičenje/natjecanje će se odvijati abecednim redom počevši od slova „M“ prezimena kandidata koji svira dionicu – „klavir primo“ ili dionicu prvog klavira.
 • Takmičari/natjecatelji se moraju javiti u Ured takmičenja/natjecanja uz predočenje dokumenata (lična/osobna karta ili pasoš/putovnica), najkasnije sat vremena prije svog nastupa.
 • Dopuštena je promjena takmičarskog/natjecateljskog programa navedenog u prijavi osim zadane kompozicije ukoliko je predviđena u propozicijama. Promjena se saopćava organizatorima pismenim putem (e-mail) ili prilikom registracije takmičara/natjecatelja najkasnije sat vremena prije svog nastupa.
 • Svakom takmičaru/natjecatelju će biti omogućeno usviravanje prije nastupa, kao i kratka akustička proba u dvorani u kojoj se takmičenje/natjecanje održava. Raspored akustičkih proba će biti oglašen na web stranici takmičenja/natjecanja.
 • Stručni žiri/ocjenjivački sud sastavljen je od eminentnih domaćih i stranih pijanista i pedagoga. Najmanje po jedan član žirija/ocjenjivačkog suda u svim takmičarskim/natjecateljskim disciplinama po mogućnosti treba biti iz klase Matusje Blum.
 • U slučaju odustajanja pojedinog člana žirija/ocjenjivačkog suda, Organizator ima pravo zamjene istog novim članom.
 • Ako član žirija/ocjenjivačkog suda podučava takmičara/natjecatelja ili je u srodstvu s njim ili s njegovim pedagogom, mora se suzdržati od ocjenjivanja. Članovi žirija/ocjenjivačkog suda također se sudržavaju u ocjenjivanju takmičara/natjecatelja iz ustanove koju predstavljaju.
 • Takmičari/natjecatelji nisu obavezni iskoristiti maksimalno predviđeno vrijeme za određenu kategoriju, a žiri/ocjenjivački sud ima pravo prekinuti izvođenje kandidata koji prekoračuje predviđeno vrijeme trajanja. Takmičar/natjecatelj time nije isključen od ocjenjivanja.
 • Sekretari/tajnici žirija/ocjenjivačkog suda kategorijama mjere vrijeme izvođenja kandidata te upozoravaju stručni žiri/ocjenjivački sud o prekoračenju predviđenog vremena za izvođenje.
 • Raspored i termini takmičenja/natjecanja po kategorijama će biti objavljeni na internetskoj stranici takmičenja/natjecanja i u programskoj knjižici, o čemu će takmičari/natjecatelji na vrijeme biti informirani.
 • Stručni žiri/ocjenjivački sud ima mogućnost prema vlastitoj procjeni dodijeliti posebnu nagradu najuspješnijem pedagogu.
 • Odluke žirija/ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.
 • Putne troškove, troškove smještaja, ishrane i ostale troškove takmičara/natjecatelja i njihovih pratilaca snose sami takmičari/natjecatelji.
 • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede kandidata i njihovih pratilaca i/ili oštećenja instrumenata i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja/natjecanja.
 • Prijavom na takmičenje/natjecanje, kandidat potvrđuje da je saglasan sa tim da podaci o njemu ostaju u bazi podataka takmičenja/natjecanja, kao i da se mogu koristiti za kreiranje izvještaja o takmičenju/natjecanju, plasmanu takmičara/natjecatelja, statistiku i sl. koji se, po potrebi Organizatora, mogu u cjelosti ili djelimično objavljivati.
 • Rok prijave za 2. internacionalno pijanističko takmičenje/natjecanje – Memorijal Matusja Blum je 17. april/travanj 2022. godine.
 • Organizator Memorijala Matusja Blum – Sarajevo 2022, Udruženje kreativne i kulturne industrije MUK, zadržava pravo izmjene važećeg Pravilnika.
 • Pri tumačenju Pravilnika važeća je verzija na B/H/S jezicima.

Prijave su moguće samo putem elektronske pošte – elektronskim prijavnicama na web adresi: www.matusjablum.ba. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti kopiju rodnog lista, pasoša/putovnice ili lične/osobne karte i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.


Rok prijave za 2. internacionalno pijanističko takmičenje/natjecanje je 17.4.2022.

Podaci o računu – instrukcije za uplatu

Uplate iz Bosne i Hercegovine

 • Broj transakcijskog računa (TRN): 1028370000015949
 • Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje/natjecanje Memorijal Matusja Blum – Sarajevo 2022

Uplate iz inozemstva

 • Primalac: Udruženje kreativne i kulturne industrije MUK
 • Adresa primaoca: Trebinjska 133, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje/natjecanje Memorijal Matusja Blum – Sarajevo 2022
 • IBAN: BA391028370000015949
 • SWIFT CODE: UBKSBA22xxx

Kandidat snosi eventualne troškove bankovnog transfera.

Kandidati iz Bosne i Hercegovine kotizaciju za takmičenje/natjecanje plaćaju u konvertibilnim markama.

U slučaju da kandidat ne pristupi takmičenju/natjecanju, kotizacija se ne vraća.

Disciplina klavir solo

30 - 60

 • Kotizacija za Pretkategoriju i kategoriju A   [ 30 ]
 • Kotizacija za kategorije B i C   [ 40 ]
 • Kotizacija za kategorije D i E   [ 50 ]
 • Kotizacija za kategorije F i G   [ 60 ]