Jasmina Đokić

Jasmina Đokić je rođena 1967. godine u Sarajevu, gdje je završila Srednju muzičku školu u klasi prof. Zrinke Gavrić. Studij klavira završila je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 1990. godine, u klasi prof. Milice Šnajder- Huterer.

Kao đak, a kasnije i kao profesor, učestvovala je na mnogim tačmičenjima. U Osnovnoj muzičkoj školi “Mladen Pozajić” počela je raditi 1989. godine, gdje je provela i ratne dane.

Od 1996. do 2000. radila je u Muzičkoj školi “Herceg Novi”, gdje je sa svojim učenicima postigla izuzetne uspjehe učestvujući na republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima.

Od 2000. godine ponovo je zasnovala radni odnos u OMŠ “Mladen Pozajić”, gdje radi i danas. Sa svojim učenicima je osvajala brojna priznanja na mnogim Jugoslovenskim, Međunarodnim i Federalnim takmičenjima.

Učestvovala je u radu žirija mnogih klavirskih takmičenja u Bosni i Hercegovini.