Marijana Perković

Marijana Perković je rođena 1970. godine u Sarajevu gdje završila osnovnu i srednju muzičku školu instrumentalni odsjek – klavir u klasi prof. Vesne Ljujić. Studij klavira nastavlja u klasi prof. Dunje Dimitrijević, a diplomira u klasi prof. Nede Stanković na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Osvajala je niz prvih nagrada na takmičenjima u disciplinama solo i kamerna muzika. Tokom školovanja, a i nakon toga, nastupala je na brojnim koncertima u Bosni i Hercegovini i regionu kao solista, korepetitor i član kamernih ansambala. Snimila je emisiju „Moderato cantabile“ za Televiziju Bosne i Hercegovine. Članica je ansambla Trio „MaNeRa“.

Od 1994. godine stalno je zaposlena u JU OMŠ „Mladen Pozajić“ Sarajevo gdje je stekla zvanje višeg savjetnika, te je pored pedagoškog rada bila korepetitor gudačima, puhačima i horskim ansamblima. Od 1999.-2002. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu predaje klavir – obavezni predmet struke, a od 2008.-2010. godine angažirana je kao profesor klavira na Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo. Mnogi njeni učenici nastavljaju svoje muzičko obrazovanje i kao uspješni učenici i studenti svoje karijere ostvaruju širom Bosne i Hercegovine i u inozemstvu.

Kao pedagog, sa svojim učenicima osvaja preko 80 prvih i specijalnih nagrada na Federalnim i internacionalnim takmičenjima u Bosni i Hercegovini i regiji u solo i kamernim disiplinama, gdje njeni učenici osvaju najviša priznanja – laureate. Često je član žirija klavirskih takmičenja. Također, bila je član i predsjednik komisije za izradu Nastavnih planova i programa za klavir u Kantonu Sarajevo.

Pored pedagoškog i umjetničkog rada u ratnom periodu od 1993. i sve do 2000. godine vodila je i dirigovala zborom mladih „Shalom“ s kojima je snimila nosač zvuka „Zvona mira“. Također je aktivno radila za talijansku humanitarnu udrugu „Ai.Bi. Amici dei Bambini“ kao podrška obiteljima i djeci koja su izgubila očeve u ratu od 1992.-1995. godine.