• Žiri
  • Starije kategorije
  • Mlađe kategorije
  • Sve kategorije klavirskog dua

Zuzana Niederdorfer

Žiri za starije kategorije

Aleksandra Romanić

Žiri za starije kategorije

Srđan Čaldarović

Žiri za starije kategorije

Aleksandar Serdar

Žiri za starije kategorije

Žiri za sve kategorije klavirskog dua

Planinka Jurišić – Atić

Žiri za mlađe kategorije

Žiri za sve kategorije klavirskog dua

Zlata Maleš

Žiri za mlađe kategorije

Žiri za sve kategorije klavirskog dua

Dragan Opančić

Žiri za starije kategorije

Žiri za sve kategorije klavirskog dua

Predrag Šantek

Žiri za mlađe kategorije

Žiri za sve kategorije klavirskog dua

Krnić Belinda

Žiri za mlađe kategorije

Jasmina Đokić

Žiri za mlađe kategorije

Vedrana Mujkić

Žiri za sve kategorije klavirskog dua

Marijana Perković

Žiri za sve kategorije klavirskog dua